Fundacja Kulturalni na Poziomie zajmuje się:

 • Organizacją i prowadzeniem wydarzeń kulturalnych

 • Wspólpracą z innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym oraz prywatnym

 • Współpracą ze środowiskiem artystycznym

 • Świadczeniem pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej

 • Promowaniem osób uzdolnionych

 • Szerzeniem kultury wśród społeczności lokalnych, wsi i małych miasteczek

 • Inicjowaniem i wspieraniem inicjatyw mających na celu rozwój kultury

 • Produkcją własnych materiałów artystycznych służących promowaniu kultury.

 • Organizacją i koordynowaniem wolontariatu

 

Nasz model działania napędza SOWA:

 • Szerzymy edukację kulturalną poprzez zróżnicowane działania:  warsztaty, gry terenowe, koncerty, wystawy, festiwale etc.

 • Organizujemy wydarzenia kulturalne w małych społecznościach lokalnych.

 • Wspieramy działania m.in. animatorów, liderów społecznych i innych organizacji.

 • Angażujemy społeczność lokalną w aktywne formy spędzania czasu.

 

Służymy pomocą w:

 • Zaplanowaniu i zorganizowaniu wydarzenia, działając według opracowanego schematu.

 • Przygotowaniu merytorycznym, logistycznym i technicznym.

 • Obsłudze medialnej w oparciu o nowe media, PR i edukację w zakresie nowych technologii.

 • Pozyskiwaniu sponsorów i patronów.

 • Przeprowadzeniu wydarzenia lub konkretnych jego elementów – m.in. zabaw, gier, wywiadów.

 • Udostępnieniu posiadanych kontaktów w celu promocji talentów.

Służymy również doradztwem w sprawach organizacji i prowadzenia wydarzeń. Na podstawie badań własnych i doświadczenia, jesteśmy w stanie podpowiadać konkretne rozwiązania.