Jesteśmy Fundacją, która zgodnie ze swoją nazwą, za cel obiera sobie dwa najważniejsze zadania – upowszechnianie kultury i partycypację społeczną w małych społecznościach lokalnych, oferując działania na najwyższym poziomie. Chcemy pokazać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny.

Interesują nas:

  • promowanie kultury, sztuki i działalności artystycznej

  • rozwój edukacji artystycznej

  • wsparcie dla wszelkich inicjatyw skierowanych ku rozwojowi intelektualnemu

  • promowanie talentów

  • szkolenie i doskonalenie kadry animatorów

  • promowanie nowych mediów w edukacji artystycznej i kulturowej

  • promowanie ekologii, ochrony środowiska i zdrowego trybu życia

  • przeciwdziałanie patologiom społecznym

Poznaj Zarząd Fundacji:

 (wkrótce)