Władze Fundacji Kulturalni na Poziomie:

Fundatorzy:

Klaudia Zaczek
Anna Ożóg
Michał Zaczek

Zarząd Fundacji:

Klaudia Zaczek- Prezes Fundacji
Anna Ożóg – Członek Zarządu
Michał Zaczek – Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Agnieszka Kasprzak – Przewodnicząca Rady Fundacji
Agata Lipińska – Członek Rady
Joanna Ćwikła – Członek Rady