Wszelkich dobrowolnych wpłat na cele Fundacji można dokonywać na poniższy numer konta:

(wkrótce)

Koniecznym jest by umieścić słowo “Darowizna” w tytule przelewu.

Jak jeszcze mogę pomóc?

Jesteśmy otwarci na różnorakie sposoby współpracy. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Czy mogę wpłacić 1% procent podatku na Fundację?

Niestety, jesteśmy jeszcze zbyt młodą organizacją, by móc ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego, a to właśnie uprawniałoby nas do otrzymywania wpływów w jednego procentu.

Na co wydamy otrzymane pieniądze?

Pieniądze otrzymane z darowizn zostaną przekazane w całości na cele statutowe Fundacji. Jako, że jesteśmy organizacją non-profit, otrzymane sumy (o ile nie są zastrzeżone na konkretny cel) przeznaczamy na poczet aktualnych lub nadchodzących projektów. Opracowujemy plan działania i sposób spożytkowania darowizn na podstawie bieżących potrzeb, dostępnych zasobów i możliwości. Niewielka cześć zgromadzonych pieniędzy wykorzystana zostanie na utrzymanie Fundacji – m.in. obsługę biura, opłaty związane z domeną internetową lub zakup materiałów promocyjnych.

Czy Fundacja zatrudnia pracowników?

Nie zatrudniamy pracowników. Fundacja opiera swoje działania na pracy wolontariuszy.