Fundacja Kulturalni na Poziomie działa w oparciu o inicjatywy społeczne związane z kulturą. Nawiązujemy kontakt z różnymi organizacjami i współpracując z nimi organizujemy wydarzenia kulturalne dedykowane dla lokalnych społeczności i nie tylko.

 

Organizujemy również akcje związane z:

  • Edukacją kulturową osób w różnym wieku

  • Promocją kultury w małych społecznościach

  • Pobudzaniem lokalnych społeczności do działania

  • Zapobieganiem patologii społecznych

  • Pokonywaniem barier w relacji z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi ze społeczeństwa

  • Promocją ekologii, ochrony środowiska, zdrowego trybu życia

  • Promocją nowych mediów i technologii w kulturze.

  • Ukazywaniem sposobów na kreatywne spędzanie wolnego czasu.

 

Wydarzenia nadchodzące

Wydarzenia zrealizowane